O nás

SLOVENSKO-ČÍNSKA OBCHODNÁ KOMORA vznikla vo februári 2012 z iniciatívy pána Petra Paulena, bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky v Čínskej ľudovej republike. Jej základným poslaním je podpora a rozvoj hospodárskych vzťahov v oblastiach obchodu, priemyslu a cestovného ruchu medzi Slovenskou republikou a Čínskou  ľudovou republikou na základe princípu vzájomnosti. V záujme napĺňania tohto svojho poslania Komora nadväzuje, udržiava a priebežne rozvíja spoluprácu so slovenskými a čínskymi podnikateľskými subjektami, ako aj príslušnými úradmi, hospodárskymi združeniami a inými inštitúciami obidvoch krajín. V rámci svojich aktivít organizuje, realizuje, alebo sa formou spolupráce podieľa na organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, veľtrhov, odborných konferencií a seminárov na Slovensku, aj v Číne.

SLOVENSKO-ČÍNSKA OBCHODNÁ KOMORA poskytuje záujemcom najmä z radov širokej podnikateľskej verejnosti obidvoch krajín informácie o aktuálnom stave a trendoch rozvoja slovensko-čínskych hospodárskych vzťahov a súvisiacich oblastí. Za týmto účelom vydáva rôzne publikácie a propagačné materiály.